Default image

opuser2

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองทรัพย์สิน

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยกองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา มีควา…

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลานจอดรถแห่งที่ 2 อาคารฟ้ามุ้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง