ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลานจอดรถแห่งที่ 2 อาคารฟ้ามุ้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง