ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองทรัพย์สิน

คำสั่ง

การบริหารความเสี่ยง

ลิงค์บริการออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆ